مجتمع هاي نظامي - صنعتي و امنيت ملي امريکا در دوره پسا يازدهم سپتامبر

س، همایش یا نشریه : روابط خارجيتعداد صفحات :41مجتمع های نظامی - صنعتی با قدرت و نفوذی که در نتیجه سیاست های نظامی گری ایالات متحده بدست آورده اند، توانسته اند به عنوان یک بلوک گروه منافع در رقابت با دیگر گروه های منافع در عرصه سیاست های دفاعی و امنیتی، نفوذ زیادی را بر طراحی سیاست دفاعی ایالات متحده امریکا اعمال کنند و هم پیوند با نومحافظه کاران، با بهره گیری از رخداد حادثه یازده سپتامبر، فرصتی تازه برای اتخاذ سیاست های تهاجمی و هژمونی گرای ایالات متحده خلق نموده و نقش فزاینده ای را در تصمیم سازی سیاست دفاعی ایالات متحده ایفا کنند و تهاجمی شدن سیاست ه

تأثير تنش شوري بر ميزان شاخص سطح برگ، درصد نسبي آب و نشتپذيري غشاء سلولي برگ اسفناج (رقم ويروفلي)

س یا همایش : دومين کنگره ملي آبياري و زهکشي ايرانتعداد صفحات :12چکیده مقاله: تنش شوری یکی از مشکلات تولید فرآوردههای کشاورزی در بسیاری از نقاط دنیا است. در طول دهه های اخیر راهکارهایمتفاوتی برای بهرهبرداری از آب و خاک شور در ایران و جهان مورد استفاده قرارگرفته است. اسفناج Spinaciaoleraceaیکی از مهمترین سبزیجات متعلق به تیره ی Chenopodiaceae است که مقاومتش به شوری نسبتاً بالا می باشد. لذا این تحقیق به منظور بررسی اثر تنش شوری بر میزان شاخص سطح برگ، نشت پذیری غشاء سلولی و درصد آب برگ گیاه اسفناج بر پایه ی طرح بلوک کامل تصادفی با سه تیمار سطح شوری (EC=0/5dS.m(-1); S(1؛ (EC=3dS.

پاورپوینت (اسلاید) درباره ارسطو

خل فایل مي باشد و در فايل اصلي پاورپوینت (اسلاید) درباره ارسطو،به هيچ وجه بهم ريختگي وجود ندارد بخشی از متن پاورپوینت (اسلاید) درباره ارسطو : توضیحات:پاورپوینت درباره ارسطو، در حجم 20 اسلاید.بخشی از متن:تنها دو پنجم آثار ارسطو باقی است اما همین مقدار هم به دوازده جلد می‌رسد و همه معلومات عصر اورا در بر می‌گیرد. بد بختانه تمام آثاری كه ارسطو خودش برای انتشار آماده كرده بود ودر سراسر روزگار باستان به دلیل زیباییِ سبك نگارش مورد ستایش بود، از میان رفته است. آنچه امروز به دست ماست یادداشتهایی است كه او برای درس‌هایش تهیه كرده و به كلی فاقد آن هنر ادبی است كه در نوشته‌های موجود افلاطون دیده می‌شود. با این حال، نه