پاورپوینت (اسلاید) درباره ارسطو

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن پاورپوینت (اسلاید) درباره ارسطو :

توضیحات:
پاورپوینت درباره ارسطو, در حجم 20 اسلاید.

بخشی از متن:
تنها دو پنجم آثار ارسطو باقی است اما همین مقدار هم به دوازده جلد می‌رسد و همه معلومات عصر اورا در بر می‌گیرد. بد بختانه تمام آثاری که ارسطو خودش برای انتشار آماده کرده بود ودر سراسر روزگار باستان به دلیل زیباییِ سبک نگارش مورد ستایش بود, از میان رفته است. آنچه امروز به دست ماست یادداشتهایی است که او برای درس‌هایش تهیه کرده و به کلی فاقد آن هنر ادبی است که در نوشته‌های موجود افلاطون دیده می‌شود. با این حال, نه شکی در کیفیت مضمون و نه درباره تأثیر این نوشته‌ها وجود دارد. شاید بهترین راه برای شروع بحث این باشد که به سرعت طرحی از زمینه‌هایی که آثار ارسطو به طور کلی شامل آنها می‌شود, ترسیم شود.

پاورپوینت (اسلاید) درباره ارسطو
فهرست مطالب:
ارسطو
نظر ما نسبت به فلسفه جهان باستان تحت تأثیر شدید دو فیلسوف است
زندگی نامه ارسطو
حقیقت وهستی شناسی
آثار ارسطو
خدا در فلسفه ارسطو
اوصاف خدا از دیدگاه ارسطو
ارسطو علت برای هستی قائل بود:
نقد فلسفه ارسطولینک کمکی