مجتمع هاي نظامي - صنعتي و امنيت ملي امريکا در دوره پسا يازدهم سپتامبر

    —         —    

ارتباط با ما     —     لیست پایان‌نامه‌ها

... دانلود ...

بخشی از متن مجتمع هاي نظامي - صنعتي و امنيت ملي امريکا در دوره پسا يازدهم سپتامبر :


سال انتشار : 1394

نام کنفرانس, همایش یا نشریه : روابط خارجي

تعداد صفحات :41

مجتمع های نظامی - صنعتی با قدرت و نفوذی که در نتیجه سیاست های نظامی گری ایالات متحده بدست آورده اند, توانسته اند به عنوان یک بلوک گروه منافع در رقابت با دیگر گروه های منافع در عرصه سیاست های دفاعی و امنیتی, نفوذ زیادی را بر طراحی سیاست دفاعی ایالات متحده امریکا اعمال کنند و هم پیوند با نومحافظه کاران, با بهره گیری از رخداد حادثه یازده سپتامبر, فرصتی تازه برای اتخاذ سیاست های تهاجمی و هژمونی گرای ایالات متحده خلق نموده و نقش فزاینده ای را در تصمیم سازی سیاست دفاعی ایالات متحده ایفا کنند و تهاجمی شدن سیاست های دفاعی امریکا را از زمان دولت جورج واکر بوش به بعد تشدید نمایند. با توجه به این مهم, پرسش اصلی پژوهش حاضر این است که پس از حادثه 11 سپتامبر, مجتمع های نظامی - صنعتی چه نقشی را در تحول راهبرد دفاعی ایالات متحده امریکا ایفا نموده اند؟ برای پاسخ به این پرسش, پژوهش حاضر, فرضیه زیر را به سنجش می گذارد: پس از حادثه 11 سپتامبر, مجتمع های نظامی - صنعتی, نقشی اساسی در تهاجمی تر کردن سیاست های دفاعی ایالات متحده امریکا ایفا نموده اند. روش تحقیق در این پژوهش, تحلیلی - توصیفی است و برای تبیین مساله پژوهش از الگوی تصمیم سازی تکثرگرا بهره گرفته شده است.
کلید واژه: مجتمع های نظامی - صنعتی, امریکا, راهبرد امنیتی, حادثه 11 سپتامبر

لینک کمکی